Last Notes
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Last Notes

Thể Loại Truyện : Romance, Shoujo, Supernatural

Ngày tạo: 28-07,2017

Ngày cập nhật: 12-11,2017 (9 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 9

Số lần đọc: 154

Tóm tắt:

Tương truyền rằng có một loại trầm hương có thể đưa những linh hồn đã khuất trở về và cửa hàng Nitoukoudou chính là nơi cung cấp loại trầm hương ấy. Khách hàng đến tìm mua lại có hằng hà sa số lý do để tìm gặp lại người đã khuất, nhưng cơ hội lạ thường ấy không phải ai cũng có thể đạt được.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 8

12/11/2017

Chapter 7

04/09/2017

Chapter 6

28/07/2017

Chapter 5

28/07/2017

Chapter 4

28/07/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 0

28/07/2017

Chapter 1

28/07/2017

Chapter 2

28/07/2017

Chapter 3

28/07/2017

Chapter 4

28/07/2017

Chapter 5

28/07/2017

Chapter 6

28/07/2017

Chapter 7

04/09/2017

Chapter 8

12/11/2017
Top