League Of Legend Ascension
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

League Of Legend Ascension

Thể Loại Truyện : Other

Ngày tạo: 08-09,2014

Ngày cập nhật: 08-09,2014 (2 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 76

Tóm tắt:

Đây là bộ truyện chế của LOL...

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Đang cập nhật
Danh Sách Tập Truyện

Đang cập nhật
Top