Left Right
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Left Right

Thể Loại Truyện : Fantasy, Mystery, Psychological, Seinen

Ngày tạo: 21-10,2012

Ngày cập nhật: 21-10,2012 (5 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 300

Tóm tắt:

Tiền là sức mạnh và sức mạnh là tiền... Tiền là câu trả lời cho tất cả mọi thứ!

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 4

21/10/2012

Chapter 3

21/10/2012

Chapter 2

21/10/2012

Chapter 1

21/10/2012

Chapter 0

21/10/2012
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 0

21/10/2012

Chapter 1

21/10/2012

Chapter 2

21/10/2012

Chapter 3

21/10/2012

Chapter 4

21/10/2012
Top