Legend of Tyr
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Legend of Tyr

Thể Loại Truyện : Action, Adventure, Comedy

Ngày tạo: 31-10,2014

Ngày cập nhật: 28-11,2016 (66 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 2,514

Tóm tắt:

Vào năm 17 tuổi của Tyr cuốn nhật ký của anh trai Loki đã được một Người bí ẩn chuyển tận tay cho cậu. Khi cậu lật từng trang cuốn Nhật ký ra thì tyr nhận ra rằng mọi thứ xong quanh cậu đều đượcGhi chép tất cả trong đó. Cuộc sống của tyr sẽ ra sao và hành Trình đi tìm bí ẩn về cái chết của anh mình sẽ như thế nào?Vào năm 17 tuổi của Tyr cuốn nhật ký của anh trai Loki đã được một Người bí ẩn chuyển tận tay cho cậu. Khi cậu lật từng trang cuốn Nhật ký ra thì tyr nhận ra rằng mọi thứ xong quanh cậu đều đượcGhi chép tất cả trong đó. Cuộc sống của tyr sẽ ra sao và hành Trình đi tìm bí ẩn về cái chết của anh mình sẽ như thế nào?

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 66

27/11/2016

Chapter 65

31/10/2014

Chapter 64

31/10/2014

Chapter 63

31/10/2014

Chapter 62

31/10/2014
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

18/08/2011

Chapter 2

18/08/2011

Chapter 3

18/08/2011

Chapter 4

18/08/2011

Chapter 5

18/08/2011

Chapter 6

18/08/2011

Chapter 7

18/08/2011

Chapter 8

18/08/2011

Chapter 9

18/08/2011

Chapter 10

18/08/2011

Chapter 11

18/08/2011

Chapter 12

18/08/2011

Chapter 13

18/08/2011

Chapter 14

18/08/2011

Chapter 15

18/08/2011

Chapter 16

18/08/2011

Chapter 17

18/08/2011

Chapter 18

18/08/2011

Chapter 19

18/08/2011

Chapter 20

18/08/2011

Chapter 21

18/08/2011

Chapter 22

18/08/2011

Chapter 23

18/08/2011

Chapter 24

18/08/2011

Chapter 25

18/08/2011

Chapter 26

18/08/2011

Chapter 27

18/08/2011

Chapter 28

18/08/2011

Chapter 29

18/08/2011

Chapter 30

18/08/2011

Chapter 31

18/08/2011

Chapter 32

18/08/2011

Chapter 33

07/11/2012

Chapter 34

02/12/2012

Chapter 35

19/12/2012

Chapter 36

08/01/2013

Chapter 37

22/03/2013

Chapter 38

20/05/2013

Chapter 39

24/05/2013

Chapter 40

27/05/2013
Top