Legend of Zelda: Oracle of Ages
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Legend of Zelda: Oracle of Ages

Thể Loại Truyện : Fantasy, Action, Adventure

Ngày tạo: 21-10,2012

Ngày cập nhật: 21-10,2012 (11 - chap) - Đang cập nhật

Rate: 8

Số lần đọc: 588

Tóm tắt:

Sau khi giải cứu cho Nữ Thần Thời Gian - Din, Link cùng Impa đến Labrynna nhằm tìm kiếm Nữ Thần Thời Gian - Nayru và đưa về Hyrule theo lệnh của công chúa Zelda. Nhưng Nayru lại bị mụ phù thủy Veran nhập hồn và quay về quá khứ nhằm làm đảo lộn mọi thứ. Link lại bắt đầu một chuyến du hành mới để giải cứu cho Nữ Thần Thời Gian và giúp thế giới quay lại như cũ.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 11

21/10/2012

Chapter 10

21/10/2012

Chapter 9

21/10/2012

Chapter 8

21/10/2012

Chapter 7

21/10/2012
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

21/10/2012

Chapter 2

21/10/2012

Chapter 3

21/10/2012

Chapter 4

21/10/2012

Chapter 5

21/10/2012

Chapter 6

21/10/2012

Chapter 7

21/10/2012

Chapter 8

21/10/2012

Chapter 9

21/10/2012

Chapter 10

21/10/2012

Chapter 11

21/10/2012
Top