Legend of Zelda: Oracle of Seasons
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Legend of Zelda: Oracle of Seasons

Thể Loại Truyện : Fantasy, Action, Adventure

Ngày tạo: 21-10,2012

Ngày cập nhật: 21-10,2012 (10 - chap) - Đang cập nhật

Rate: 8

Số lần đọc: 513

Tóm tắt:

Link, nhân vật chính của chúng ta, vì không muốn làm ông mình phiền lòng đã chấp nhận tham dự kì thi tuyển kiếm sĩ. Khi đến địa điểm dự thi cậu gặp một vài rắc rối nhỏ và bị hút vào thế giới Holodrum. Bị hút vào một thế giới xa lạ, cậu phải làm gì đây? Xem rồi sẽ rõ.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 10

21/10/2012

Chapter 9

21/10/2012

Chapter 8

21/10/2012

Chapter 7

21/10/2012

Chapter 6

21/10/2012
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

21/10/2012

Chapter 2

21/10/2012

Chapter 3: Đến điện thờ tứ quý thần

21/10/2012

Chapter 4

21/10/2012

Chapter 5

21/10/2012

Chapter 6

21/10/2012

Chapter 7

21/10/2012

Chapter 8

21/10/2012

Chapter 9

21/10/2012

Chapter 10

21/10/2012
Top