Legend of Zelda: Phantom Hourglass
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Legend of Zelda: Phantom Hourglass

Thể Loại Truyện : Fantasy, Other, Action, Adventure

Ngày tạo: 14-09,2014

Ngày cập nhật: 14-09,2014 (2 - chap) - Đang cập nhật

Rate: 8

Số lần đọc: 205

Tóm tắt:

Tiếp nối phần Wind Waker, lần này là câu chuyện về chuyến hành trình của Link qua đại dương nhằm giải cứu cô bạn Tetra khỏi tay Bellum, với sự giúp đỡ của Linebeck và các tinh linh của biển khơi

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 2

14/09/2014

Chapter 1

31/07/2014
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

31/07/2014

Chapter 2

14/09/2014