Lệnh Cấm Nghị Tộc 2 Ẩn Diện Trấn
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Lệnh Cấm Nghị Tộc 2 Ẩn Diện Trấn

Thể Loại Truyện : Manhua

Ngày tạo: 27-07,2017

Ngày cập nhật: 09-01,2018 (7 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 7

Số lần đọc: 356

Tóm tắt:

Hay lém ^^

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 7

09/01/2018

Chapter 6

06/12/2017

Chapter 5

06/10/2017

Chapter 4

27/07/2017

Chapter 3

27/07/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

27/07/2017

Chapter 2

27/07/2017

Chapter 3

27/07/2017

Chapter 4

27/07/2017

Chapter 5

06/10/2017

Chapter 6

06/12/2017

Chapter 7

09/01/2018
Top