Lessa the Crimson Knight
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Lessa the Crimson Knight

Thể Loại Truyện : Drama, Fantasy, Manhwa, Mystery, Supernatural, Other, Action, Adventure

Ngày tạo: 27-11,2016

Ngày cập nhật: 28-07,2017 (13 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 267

Tóm tắt:

Một năm đã qua kể từ khi lũ Quỷ Nhân (Deman =Demon+ man) thống trị hòn đảo. Loài người đợi chờ một vị cứu tinh. Có một truyền thuyết về một kỵ sĩ tóc đỏ xuất hiện trước đó. Và đây… chính là câu chuyện ấy.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 22

28/07/2017

Chapter 21

28/07/2017

Chapter 20

28/07/2017

Chapter 18

28/07/2017

Chapter 19

28/07/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 10

28/07/2017

Chapter 11

28/07/2017

Chapter 12

28/07/2017

Chapter 13

28/07/2017

Chapter 14

28/07/2017

Chapter 15

28/07/2017

Chapter 16

28/07/2017

Chapter 17

28/07/2017

Chapter 19

28/07/2017

Chapter 18

28/07/2017

Chapter 20

28/07/2017

Chapter 21

28/07/2017

Chapter 22

28/07/2017
Top