Let's Fight Ghost
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Let's Fight Ghost

Thể Loại Truyện : Drama, Romance, Supernatural, Other, Action, Adventure, Comedy

Ngày tạo: 27-09,2014

Ngày cập nhật: 28-07,2017 (13 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 557

Tóm tắt:

Một anh main tên là Park BongPal có thể nhìn, nói, nghe và thậm chí beep được cả ma :D. Sau đó anh gặp một cô nàng ma xinh đẹp và mọi chuyện abc xyz tiến tới... Muốn bít thì đọc đi nhé :D

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 13

28/07/2017

Chapter 12

28/07/2017

Chapter 11

28/07/2017

Chapter 10

28/07/2017

Chapter 9

28/07/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

28/07/2017

Chapter 2

28/07/2017

Chapter 3

28/07/2017

Chapter 4

28/07/2017

Chapter 5

28/07/2017

Chapter 6

28/07/2017

Chapter 7

28/07/2017

Chapter 8

28/07/2017

Chapter 9

28/07/2017

Chapter 10

28/07/2017

Chapter 11

28/07/2017

Chapter 12

28/07/2017

Chapter 13

28/07/2017
Top