Let's! Haikyuu!?
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Let's! Haikyuu!?

Thể Loại Truyện : School Life, Sports, Comedy

Ngày tạo: 27-11,2016

Ngày cập nhật: 27-11,2016 (5 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 207

Tóm tắt:

Một spin-off từ truyện Haikyuu!! của tác giả Ritsu!!

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 7

27/11/2016

Chapter 6

27/11/2016

Chapter 5

27/11/2016

Chapter 4

27/11/2016

Chapter 3

27/11/2016
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 3

27/11/2016

Chapter 4

27/11/2016

Chapter 5

27/11/2016

Chapter 6

27/11/2016

Chapter 7

27/11/2016
Top