Level 1 Zuikaku
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Level 1 Zuikaku

Thể Loại Truyện : Other, Comedy

Ngày tạo: 06-05,2015

Ngày cập nhật: 06-05,2015 (15 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 729

Tóm tắt:

Cuộc sống thường ngày của zuikaku với các nữ hạm thời hậu chiến

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 15

06/05/2015

Chapter 14

05/05/2015

Chapter 13

04/05/2015

Chapter 12

03/05/2015

Chapter 11

02/05/2015
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

18/02/2015

Chapter 2

21/02/2015

Chapter 3

21/02/2015

Chapter 4

21/02/2015

Chapter 5

22/02/2015

Chapter 6

23/02/2015

Chapter 7

16/03/2015

Chapter 8

17/04/2015

Chapter 9

18/04/2015

Chapter 10

19/04/2015

Chapter 11

02/05/2015

Chapter 12

03/05/2015

Chapter 13

04/05/2015

Chapter 14

05/05/2015

Chapter 15

06/05/2015
Top