Liar Game - Root of A
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Liar Game - Root of A

Thể Loại Truyện : Psychological, Seinen

Ngày tạo: 21-10,2012

Ngày cập nhật: 21-10,2012 (2 - chap) - Full Bộ

Rate: 8

Số lần đọc: 121

Tóm tắt:

Ngoại truyện của Liar Game

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 2

21/10/2012

Chapter 1

21/10/2012
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

21/10/2012

Chapter 2

21/10/2012
Top