Liêu Liêu Nhân Thân Tu Tiên Truyện
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Liêu Liêu Nhân Thân Tu Tiên Truyện

Thể Loại Truyện : Xuyên Không, Harem, Manhua, Shoujo, Other, Comic

Ngày tạo: 28-07,2017

Ngày cập nhật: 14-11,2018 (30 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 6

Số lần đọc: 481

Tóm tắt:

Đọc rồi biết ^^

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 30

14/11/2018

Chapter 29

04/11/2018

Chapter 28

01/11/2018

Chapter 27

24/10/2018

Chapter 26

10/08/2018
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

28/07/2017

Chapter 2

28/07/2017

Chapter 3

28/07/2017

Chapter 4

28/07/2017

Chapter 5

21/11/2017

Chapter 6

01/01/2018

Chapter 7

01/01/2018

Chapter 8

04/01/2018

Chapter 9

05/01/2018

Chapter 21

11/01/2018

Chapter 10

11/01/2018

Chapter 12

01/02/2018

Chapter 13

03/02/2018

Chapter 14

06/02/2018

Chapter 15

24/02/2018

Chapter 16

27/02/2018

Chapter 17

10/03/2018

Chapter 18

15/03/2018

Chapter 19

18/04/2018

Chapter 20

19/04/2018

Chapter 21

13/05/2018

Chapter 22

15/05/2018

Chapter 23

23/05/2018

Chapter 24

27/05/2018

Chapter 25

08/08/2018

Chapter 26

10/08/2018

Chapter 27

24/10/2018

Chapter 28

01/11/2018

Chapter 29

04/11/2018

Chapter 30

14/11/2018
Top