Liking the Worst Possible Person 1
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Liking the Worst Possible Person 1

Thể Loại Truyện : One Shot, Romance, School Life, Shoujo, Comedy

Ngày tạo: 21-10,2012

Ngày cập nhật: 21-10,2012 (1 - chap) - Full Bộ

Rate: 8

Số lần đọc: 115

Tóm tắt:

Đọc đê sẽ biết, mình không biết tóm tắt như thế nào cả =))

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 1

21/10/2012
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

21/10/2012
Top