Lilith Cord
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Lilith Cord

Thể Loại Truyện : Harem, Manhwa, Action

Ngày tạo: 26-11,2016

Ngày cập nhật: 10-01,2018 (47 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 1,446

Tóm tắt:

Xem đi rồi biết

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 47

10/01/2018

Chapter 46

10/01/2018

Chapter 45

10/01/2018

Chapter 44

10/01/2018

Chapter 43

10/01/2018
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

28/07/2017

Chapter 2

28/07/2017

Chapter 3

28/07/2017

Chapter 4

28/07/2017

Chapter 5

28/07/2017

Chapter 6

28/07/2017

Chapter 7

28/07/2017

Chapter 8

28/07/2017

Chapter 9

28/07/2017

Chapter 10

28/07/2017

Chapter 11

28/07/2017

Chapter 12

28/07/2017

Chapter 13

28/07/2017

Chapter 14

28/07/2017

Chapter 15

28/07/2017

Chapter 16

28/07/2017

Chapter 17

28/07/2017

Chapter 18

28/07/2017

Chapter 19

28/07/2017

Chapter 20

28/07/2017

Chapter 21

28/07/2017

Chapter 22

28/07/2017

Chapter 23

28/07/2017

Chapter 24

10/01/2018

Chapter 25

10/01/2018

Chapter 26

10/01/2018

Chapter 27

10/01/2018

Chapter 28

10/01/2018

Chapter 29

10/01/2018

Chapter 30

10/01/2018

Chapter 31

10/01/2018

Chapter 32

10/01/2018

Chapter 33

10/01/2018

Chapter 34

10/01/2018

Chapter 35

10/01/2018

Chapter 36

10/01/2018

Chapter 37

10/01/2018

Chapter 38

10/01/2018

Chapter 39

10/01/2018

Chapter 40

10/01/2018
Top