Lily Colored Lovers
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Lily Colored Lovers

Thể Loại Truyện : One Shot, Other, Comedy

Ngày tạo: 20-06,2014

Ngày cập nhật: 20-06,2014 (1 - chap) - Full Bộ

Rate: 8

Số lần đọc: 144

Tóm tắt:

Đọc thử sẽ biết :* Đáng yêu lắm :*

Xem Thêm
5 chap mới nhất

One shot

20/06/2014
Danh Sách Tập Truyện

One shot

20/06/2014
Top