Lily
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Lily

Thể Loại Truyện : Gender Bender, Comedy

Ngày tạo: 28-07,2017

Ngày cập nhật: 09-06,2018 (5 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 160

Tóm tắt:

Thanh niên phải trap để kiếm tiền trả nợ thay cho bố mẹ.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 8

09/06/2018

Chapter 7

09/06/2018

Chapter 6

09/06/2018

Chapter 5

18/09/2017

Chapter 4

28/07/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 4

28/07/2017

Chapter 5

18/09/2017

Chapter 6

09/06/2018

Chapter 7

09/06/2018

Chapter 8

09/06/2018
Top