LiLy Love
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

LiLy Love

Thể Loại Truyện : Romance, School Life, Other, Comedy

Ngày tạo: 06-09,2015

Ngày cập nhật: 27-07,2017 (36 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 607

Tóm tắt:

...... vào xem sẽ biết 

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 34

27/07/2017

Chapter 33

27/07/2017

Chapter 32

27/07/2017

Chapter 31

15/01/2017

Chapter 30

15/01/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

27/11/2016

Chapter 2

27/11/2016

Chapter 3

27/11/2016

Chapter 3.1

27/11/2016

Chapter 3.2

27/11/2016

Chapter 4

27/11/2016

Chapter 5

27/11/2016

Chapter 6

27/11/2016

Chapter 7

27/11/2016

Chapter 8

27/11/2016

Chapter 9

27/11/2016

Chapter 10

27/11/2016

Chapter 11

27/11/2016

Chapter 12

27/11/2016

Chapter 13

27/11/2016

Chapter 14

27/11/2016

Chapter 15

27/11/2016

Chapter 16

27/11/2016

Chapter 17

27/11/2016

Chapter 18

27/11/2016

Chapter 19

27/11/2016

Chapter 20

27/11/2016

Chapter 21

27/11/2016

Chapter 22

27/11/2016

Chapter 23

27/11/2016

Chapter 24

27/11/2016

Chapter 25

27/11/2016

Chapter 26

27/11/2016

Chapter 27

27/11/2016

Chapter 28

27/11/2016

Chapter 29

07/01/2017

Chapter 30

15/01/2017

Chapter 31

15/01/2017

Chapter 32

27/07/2017

Chapter 33

27/07/2017

Chapter 34

27/07/2017
Top