Lime Odyssey: The Chronicles of ORTA
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Lime Odyssey: The Chronicles of ORTA

Thể Loại Truyện : Fantasy, Gender Bender, Manhwa, Other, Adventure, Comedy

Ngày tạo: 19-11,2015

Ngày cập nhật: 28-11,2016 (14 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 984

Tóm tắt:

Hành trình của 1 nữ sinh bị rơi vào thế giới Orta

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 14

27/11/2016

Chapter 13

27/11/2016

Chapter 12

27/11/2016

Chapter 11

19/11/2015

Chapter 10

23/10/2013
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

25/09/2013

Chapter 2

28/09/2013

Chapter 3

05/10/2013

Chapter 4

08/10/2013

Chapter 5

14/10/2013

Chapter 6

18/10/2013

Chapter 7

20/10/2013

Chapter 8

21/10/2013

Chapter 9

22/10/2013

Chapter 10

23/10/2013

Chapter 11

19/11/2015

Chapter 12

27/11/2016

Chapter 13

27/11/2016

Chapter 14

27/11/2016
Top