Limit Breaker
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Limit Breaker

Thể Loại Truyện : Comic

Ngày tạo: 19-06,2015

Ngày cập nhật: 19-06,2015 (1 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 139

Tóm tắt:

Một bộ truyện tranh thuộc Viracle Comics 
1 nhóm vẽ Comics ở Việt Nam .
Like Page : https://www.facebook.com/pages/Viracle-Comics/1478267329079079 
để xem các bộ truyện khác và ủng hộ nhóm

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 1

19/06/2015
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

19/06/2015
Top