Ling Bao Zhi
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Ling Bao Zhi

Thể Loại Truyện : Horror, Romance, Supernatural, Other, Action

Ngày tạo: 22-02,2015

Ngày cập nhật: 22-02,2015 (2 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 146

Tóm tắt:

Đọc rồi biết ~ 

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 2

22/02/2015

Chapter 1

20/02/2015
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

20/02/2015

Chapter 2

22/02/2015
Top