Linh Khế Sư
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Linh Khế Sư

Thể Loại Truyện : Fantasy, Mystery, Romance, Shoujo, Supernatural, Other, Action

Ngày tạo: 03-11,2014

Ngày cập nhật: 03-11,2014 (13 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 9

Số lần đọc: 615

Tóm tắt:

Linh khế sư - 1 chức nghiệp cổ xưa vẫn được lưu truyền tới nay...  Công việc của họ là kiểm soát yêu ma, tinh linh, ác quỷ, thậm chí cả linh hồn của con người... Người kế nghiệp phải là cháu trai của linh khế sư tiền nhiệm.   Đường Tâm là cháu duy nhất của ông cô và vô tình... cô trở thành "Linh khế sư không nên tồn tại của gia tộc"... 

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 13

03/11/2014

Chapter 12

01/11/2014

Chapter 11

23/10/2014

Chapter 10

17/10/2014

Chapter 9

09/10/2014
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

19/09/2014

Chapter 2

19/09/2014

Chapter 3

19/09/2014

Chapter 4

19/09/2014

Chapter 5

19/09/2014

Chapter 6

19/09/2014

Chapter 7

25/09/2014

Chapter 8

03/10/2014

Chapter 9

09/10/2014

Chapter 10

17/10/2014

Chapter 11

23/10/2014

Chapter 12

01/11/2014

Chapter 13

03/11/2014
Top