Linh Võ Đế Tôn
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Linh Võ Đế Tôn

Thể Loại Truyện : Xuyên Không, Fantasy, Manhua, Mystery

Ngày tạo: 02-12,2017

Ngày cập nhật: 18-11,2018 (110 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 4

Số lần đọc: 1,413

Tóm tắt:

Linh vũ đại lục, lấy võ giả, linh giả làm đầu, võ giả bình thường có thể một quyền đá vụn, mà võ hồn thức tỉnh giả, có thể phá nát trống vắng, ngao du quá hư. Linh giả, hơi suy nghĩ có thể khiến người ta sinh tử nháy mắt, mà linh giả Đại Năng có thể nghịch thiên cải mệnh, phiên vân phúc vũ.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 110

18/11/2018

Chapter 109

17/11/2018

Chapter 108

14/11/2018

Chapter 107

13/11/2018

Chapter 106

12/11/2018
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

02/12/2017

Chapter 2

04/12/2017

Chapter 3

05/12/2017

Chapter 4

05/12/2017

Chapter 5

06/12/2017

Chapter 6

06/12/2017

Chapter 7

06/12/2017

Chapter 8

07/12/2017

Chapter 9

08/12/2017

Chapter 10

08/12/2017

Chapter 11

08/12/2017

Chapter 12

10/12/2017

Chapter 13

10/12/2017

Chapter 14

12/12/2017

Chapter 15

12/12/2017

Chapter 16

12/12/2017

Chapter 17

13/12/2017

Chapter 18

13/12/2017

Chapter 19

14/12/2017

Chapter 20

14/12/2017

Chapter 21

14/12/2017

Chapter 22

15/12/2017

Chapter 23

15/12/2017

Chapter 24

16/12/2017

Chapter 25

17/12/2017

Chapter 26

18/12/2017

Chapter 27

21/12/2017

Chapter 28

21/12/2017

Chapter 29

21/12/2017

Chapter 30

22/12/2017

Chapter 31

23/12/2017

Chapter 32

24/12/2017

Chapter 33

25/12/2017

Chapter 34

27/12/2017

Chapter 35

27/12/2017

Chapter 36

28/12/2017

Chapter 37

01/01/2018

Chapter 38

01/01/2018

Chapter 39

02/01/2018

Chapter 40

04/01/2018
Top