LIttLE13
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

LIttLE13

Thể Loại Truyện : Horror, Mature, Other, Action

Ngày tạo: 27-11,2016

Ngày cập nhật: 28-07,2017 (4 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 140

Tóm tắt:

N/A

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 4

28/07/2017

Chapter 3

27/11/2016

Chapter 2

27/11/2016

Chapter 1

27/11/2016
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

27/11/2016

Chapter 2

27/11/2016

Chapter 3

27/11/2016

Chapter 4

28/07/2017
Top