Loading artist
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Loading artist

Thể Loại Truyện : Other, Comedy

Ngày tạo: 27-11,2016

Ngày cập nhật: 21-02,2018 (99 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 1,479

Tóm tắt:

Truyện webtoon trên trang loading artist, em dịch cho vui, có gì các bác chém nhẹ, đừng ném đá tội em Các bác cứ cmt thoải mái góp ý

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 99

21/02/2018

Chapter 98

21/02/2018

Chapter 97

21/02/2018

Chapter 96

21/02/2018

Chapter 95

21/02/2018
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

27/11/2016

Chapter 2

27/11/2016

Chapter 3

27/11/2016

Chapter 4

27/11/2016

Chapter 5

27/11/2016

Chapter 6

27/11/2016

Chapter 7

27/11/2016

Chapter 8

27/11/2016

Chapter 9

27/11/2016

Chapter 10

27/11/2016

Chapter 11

27/11/2016

Chapter 12

27/11/2016

Chapter 13

27/11/2016

Chapter 14

27/11/2016

Chapter 15

27/11/2016

Chapter 16

27/11/2016

Chapter 17

27/11/2016

Chapter 18

27/11/2016

Chapter 19

27/11/2016

Chapter 20

27/11/2016

Chapter 21

27/11/2016

Chapter 22

27/11/2016

Chapter 23

27/11/2016

Chapter 24

27/11/2016

Chapter 25

27/11/2016

Chapter 26

27/11/2016

Chapter 27

27/11/2016

Chapter 28

27/11/2016

Chapter 29

27/11/2016

Chapter 30

27/11/2016

Chapter 31

27/11/2016

Chapter 32

27/11/2016

Chapter 33

27/11/2016

Chapter 34

27/11/2016

Chapter 35

27/11/2016

Chapter 36

27/11/2016

Chapter 37

27/11/2016

Chapter 38

27/11/2016

Chapter 39

27/11/2016

Chapter 40

27/11/2016
Top