Lời thì thầm ma quỉ
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Lời thì thầm ma quỉ

Thể Loại Truyện : Horror, Supernatural, Other

Ngày tạo: 28-07,2017

Ngày cập nhật: 28-11,2017 (41 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 1,528

Tóm tắt:

Tuyển tập những câu chuyện ma ngắn rùng rợn nhưng đầy ý nghĩa nhân văn và lòng người.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 41

28/11/2017

Chapter 40

28/11/2017

Chapter 39

28/11/2017

Chapter 38

28/11/2017

Chapter 37

13/11/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

28/07/2017

Chapter 2

28/07/2017

Chapter 3

28/07/2017

Chapter 4

28/07/2017

Chapter 5

28/07/2017

Chapter 6

28/07/2017

Chapter 7

28/07/2017

Chapter 8

28/07/2017

Chapter 9

28/07/2017

Chapter 10

28/07/2017

Chapter 11

28/07/2017

Chapter 12

28/07/2017

Chapter 13

28/07/2017

Chapter 14

28/07/2017

Chapter 15

28/07/2017

Chapter 16

28/07/2017

Chapter 17

28/07/2017

Chapter 18

28/07/2017

Chapter 19

28/07/2017

Chapter 20

28/07/2017

Chapter 21

28/07/2017

Chapter 22

28/07/2017

Chapter 23

28/07/2017

Chapter 24

28/07/2017

Chapter 25

28/07/2017

Chapter 26

28/07/2017

Chapter 27

28/07/2017

Chapter 28

28/07/2017

Chapter 29

28/07/2017

Chapter 30

28/07/2017

Chapter 31

09/11/2017

Chapter 32

09/11/2017

Chapter 33

09/11/2017

Chapter 34

09/11/2017

Chapter 35

13/11/2017

Chapter 36

13/11/2017

Chapter 37

13/11/2017

Chapter 38

28/11/2017

Chapter 39

28/11/2017

Chapter 40

28/11/2017
Top