Long Hổ Ngũ Thế
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Long Hổ Ngũ Thế

Thể Loại Truyện : Fantasy, Manhua, Martial Arts, Other

Ngày tạo: 15-04,2014

Ngày cập nhật: 15-04,2014 (6 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 408

Tóm tắt:

Cái này ad không biết viết thế nào, nhưng chỉ có thể nói 2 từ là cực hay ;)

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 6

15/04/2014

Chapter 5

05/04/2014

Chapter 4

04/04/2014

Chapter 3

04/04/2014

Chapter 2

04/04/2014
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

04/04/2014

Chapter 2

04/04/2014

Chapter 3

04/04/2014

Chapter 4

04/04/2014

Chapter 5

05/04/2014

Chapter 6

15/04/2014
Top