Long Phi Bất Bại Phần 2
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Long Phi Bất Bại Phần 2

Thể Loại Truyện : Historical, Martial Arts, Action, Adventure, Comedy

Ngày tạo: 16-06,2015

Ngày cập nhật: 28-11,2016 (105 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 1,403

Tóm tắt:

Tiếp nối phần 1. Xem phần 1 tại đây Click

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 105

16/06/2015

Chapter 104

10/06/2015

Chapter 103

28/04/2015

Chapter 102

27/04/2015

Chapter 101

25/04/2015
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

09/09/2014

Chapter 2

09/09/2014

Chapter 3

07/04/2015

Chapter 4

07/04/2015

Chapter 5

07/04/2015

Chapter 6

07/04/2015

Chapter 7

07/04/2015

Chapter 8

07/04/2015

Chapter 9

07/04/2015

Chapter 10

07/04/2015

Chapter 11

07/04/2015

Chapter 12

07/04/2015

Chapter 13

07/04/2015

Chapter 14

07/04/2015

Chapter 15

07/04/2015

Chapter 16

07/04/2015

Chapter 17

07/04/2015

Chapter 18

07/04/2015

Chapter 19

07/04/2015

Chapter 20

07/04/2015

Chapter 21

07/04/2015

Chapter 22

07/04/2015

Chapter 23

07/04/2015

Chapter 24

07/04/2015

Chapter 25

07/04/2015

Chapter 26

07/04/2015

Chapter 27

07/04/2015

Chapter 28

07/04/2015

Chapter 29

07/04/2015

Chapter 30

07/04/2015

Chapter 31

07/04/2015

Chapter 32

07/04/2015

Chapter 33

07/04/2015

Chapter 34

07/04/2015

Chapter 35

07/04/2015

Chapter 36

07/04/2015

Chapter 37

07/04/2015

Chapter 38

07/04/2015

Chapter 39

07/04/2015

Chapter 40

07/04/2015
Top