Long Phượng Trình Tường
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Long Phượng Trình Tường

Thể Loại Truyện : Manhua

Ngày tạo: 16-11,2015

Ngày cập nhật: 28-11,2016 (109 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 1,399

Tóm tắt:

Đang cập nhật …

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 110

27/11/2016

Chapter 109

27/11/2016

Chapter 108

27/11/2016

Chapter 107

16/11/2015

Chapter 106

17/10/2015
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

17/07/2014

Chapter 2

17/07/2014

Chapter 3

17/07/2014

Chapter 4

17/07/2014

Chapter 5

17/07/2014

Chapter 6

18/07/2014

Chapter 7

19/07/2014

Chapter 8

21/07/2014

Chapter 9

22/07/2014

Chapter 10

22/07/2014

Chapter 11

23/07/2014

Chapter 12

25/07/2014

Chapter 13

25/07/2014

Chapter 14

26/07/2014

Chapter 15

27/07/2014

Chapter 16

28/07/2014

Chapter 17

29/07/2014

Chapter 18

31/07/2014

Chapter 19 - 20

02/08/2014

Chapter 21

05/08/2014

Chapter 22

07/08/2014

Chapter 23

09/08/2014

Chapter 24

11/08/2014

Chapter 25

13/08/2014

Chapter 26

15/08/2014

Chapter 27

17/08/2014

Chapter 28

20/08/2014

Chapter 29

22/08/2014

Chapter 30

24/08/2014

Chapter 31

27/08/2014

Chapter 32

27/08/2014

Chapter 33

28/08/2014

Chapter 34

29/08/2014

Chapter 35

30/08/2014

Chapter 36

31/08/2014

Chapter 37

31/08/2014

Chapter 38

01/09/2014

Chapter 39

04/09/2014

Chapter 40

07/09/2014

Chapter 41

08/09/2014
Top