Long Quyển Phong
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Long Quyển Phong

Thể Loại Truyện : Manhwa

Ngày tạo: 18-09,2014

Ngày cập nhật: 18-09,2014 (42 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 1,894

Tóm tắt:

Sát thủ bị sát thủ truy sát

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 42

18/09/2014

Chapter 41

18/09/2014

Chapter 40

18/09/2014

Chapter 39

18/09/2014

Chapter 38

18/09/2014
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

18/09/2014

Chapter 2

18/09/2014

Chapter 3

18/09/2014

Chapter 4

18/09/2014

Chapter 5

18/09/2014

Chapter 6

18/09/2014

Chapter 7

18/09/2014

Chapter 8

18/09/2014

Chapter 9

18/09/2014

Chapter 10

18/09/2014

Chapter 11

18/09/2014

Chapter 12

18/09/2014

Chapter 13

18/09/2014

Chapter 14

18/09/2014

Chapter 15

18/09/2014

Chapter 16

18/09/2014

Chapter 17

18/09/2014

Chapter 18

18/09/2014

Chapter 19

18/09/2014

Chapter 20

18/09/2014

Chapter 21

18/09/2014

Chapter 22

18/09/2014

Chapter 23

18/09/2014

Chapter 24

18/09/2014

Chapter 25

18/09/2014

Chapter 26

18/09/2014

Chapter 27

18/09/2014

Chapter 28

18/09/2014

Chapter 29

18/09/2014

Chapter 30

18/09/2014

Chapter 31

18/09/2014

Chapter 32

18/09/2014

Chapter 33

18/09/2014

Chapter 34

18/09/2014

Chapter 35

18/09/2014

Chapter 36

18/09/2014

Chapter 37

18/09/2014

Chapter 38

18/09/2014

Chapter 39

18/09/2014

Chapter 40

18/09/2014
Top