Long Thần - Trung Bộ Khúc
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Long Thần - Trung Bộ Khúc

Thể Loại Truyện : Manhua, Martial Arts, Supernatural, Other, Action

Ngày tạo: 11-10,2015

Ngày cập nhật: 11-10,2015 (58 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 1,316

Tóm tắt:

Phiên bản tiếp theo trong chuỗi truyện Long Thần - một trong những tác phẩm thành danh của Khưu Phúc Long - đây là phần đã được NXB Trẻ cho ra mắt tại Việt Nam

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 58

11/10/2015

Chapter 57

10/10/2015

Chapter 56

09/10/2015

Chapter 55

08/10/2015

Chapter 54

07/10/2015
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

21/08/2015

Chapter 2

21/08/2015

Chapter 3

22/08/2015

Chapter 4

23/08/2015

Chapter 5

24/08/2015

Chapter 6

25/08/2015

Chapter 7

25/08/2015

Chapter 8

26/08/2015

Chapter 9

27/08/2015

Chapter 10

28/08/2015

Chapter 11

29/08/2015

Chapter 12

29/08/2015

Chapter 13

29/08/2015

Chapter 14

31/08/2015

Chapter 15

01/09/2015

Chapter 16

02/09/2015

Chapter 17

02/09/2015

Chapter 18

03/09/2015

Chapter 19

04/09/2015

Chapter 20

05/09/2015

Chapter 21

06/09/2015

Chapter 22

06/09/2015

Chapter 23

07/09/2015

Chapter 24

08/09/2015

Chapter 25

09/09/2015

Chapter 26

10/09/2015

Chapter 27

11/09/2015

Chapter 28

12/09/2015

Chapter 29

13/09/2015

Chapter 30

14/09/2015

Chapter 31

16/09/2015

Chapter 32

16/09/2015

Chapter 33

16/09/2015

Chapter 34

17/09/2015

Chapter 35

18/09/2015

Chapter 36

19/09/2015

Chapter 37

20/09/2015

Chapter 38

21/09/2015

Chapter 39

22/09/2015

Chapter 40

23/09/2015
Top