Long Thiếu Niên
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Long Thiếu Niên

Thể Loại Truyện : Other, Action

Ngày tạo: 09-11,2012

Ngày cập nhật: 09-11,2012 (2 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 109

Tóm tắt:

Cập nhật sau

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 2

09/11/2012

Chapter 1

05/11/2012
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

05/11/2012

Chapter 2

09/11/2012
Top