Long Tử Giá Lâm
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Long Tử Giá Lâm

Thể Loại Truyện : Manhua

Ngày tạo: 13-06,2015

Ngày cập nhật: 28-11,2016 (9 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 9

Số lần đọc: 425

Tóm tắt:

Đọc rồi biết ^^

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 8.1

27/11/2016

Chapter 7

13/06/2015

Chapter 6

10/03/2015

Chapter 5

06/03/2015

Chapter 4

10/02/2015
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1.1

18/09/2014

Chapter 1.2

18/09/2014

Chapter 2

27/10/2014

Chapter 3

14/01/2015

Chapter 4

10/02/2015

Chapter 5

06/03/2015

Chapter 6

10/03/2015

Chapter 7

13/06/2015

Chapter 8.1

27/11/2016
Top