Long Vương Đi Học
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Long Vương Đi Học

Thể Loại Truyện : Manhua, Other, Action, Comedy

Ngày tạo: 26-11,2016

Ngày cập nhật: 28-07,2017 (38 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 954

Tóm tắt:

Ở xã hội loài người và những thế lực phi loài người cùng sinh sống, 4 anh em Long Vương vì để trở về Thiên giới, phải hoàn thành những nhiệm vụ được giao...

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 38

28/07/2017

Chapter 37

28/07/2017

Chapter 36

28/07/2017

Chapter 35

07/01/2017

Chapter 34

07/01/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

26/11/2016

Chapter 2

26/11/2016

Chapter 3

26/11/2016

Chapter 4

26/11/2016

Chapter 5

26/11/2016

Chapter 6

26/11/2016

Chapter 7

26/11/2016

Chapter 8

26/11/2016

Chapter 9

26/11/2016

Chapter 10

26/11/2016

Chapter 11

26/11/2016

Chapter 12

26/11/2016

Chapter 13

26/11/2016

Chapter 14

26/11/2016

Chapter 15

26/11/2016

Chapter 16

26/11/2016

Chapter 17

26/11/2016

Chapter 18

26/11/2016

Chapter 19

26/11/2016

Chapter 20

26/11/2016

Chapter 21

26/11/2016

Chapter 22

26/11/2016

Chapter 23

26/11/2016

Chapter 24

26/11/2016

Chapter 25

26/11/2016

Chapter 26

26/11/2016

Chapter 27

26/11/2016

Chapter 28

26/11/2016

Chapter 29

26/11/2016

Chapter 30

07/01/2017

Chapter 31

07/01/2017

Chapter 32

07/01/2017

Chapter 33

07/01/2017

Chapter 34

07/01/2017

Chapter 35

07/01/2017

Chapter 36

28/07/2017

Chapter 37

28/07/2017

Chapter 38

28/07/2017
Top