Looking For A Father
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Looking For A Father

Thể Loại Truyện : Manhwa, Romance, Other, Action, Comedy

Ngày tạo: 01-11,2015

Ngày cập nhật: 28-07,2017 (52 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 1,104

Tóm tắt:

Truyện kể về một thanh niên bị lừa gạt và thiếu một món nợ đến 900.000%, không xoay xở được tiền, anh ta liều bắt cóc một cô gái trẻ tuổi. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo ??? Mời mấy gái xem chap 1 sẽ biết.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 51.5

28/07/2017

Chapter 51

27/11/2016

Chapter 50

27/11/2016

Chapter 49

27/11/2016

Chapter 48

27/11/2016
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

24/01/2014

Chapter 2

25/01/2014

Chapter 3

06/02/2014

Chapter 4

12/03/2014

Chapter 5

19/03/2014

Chapter 6

27/03/2014

Chapter 7

02/04/2014

Chapter 8

06/04/2014

Chapter 9

26/04/2014

Chapter 10

13/05/2014

Chapter 11

23/05/2014

Chapter 12

07/06/2014

Chapter 13

26/06/2014

Chapter 14

29/07/2014

Chapter 15

06/08/2014

Chapter 16

16/08/2014

Chapter 17

22/03/2015

Chapter 18

09/06/2015

Chapter 19

09/06/2015

Chapter 20

09/06/2015

Chapter 21

10/06/2015

Chapter 22

10/06/2015

Chapter 23

11/06/2015

Chapter 24

11/06/2015

Chapter 25

12/06/2015

Chapter 26

14/06/2015

Chapter 27

19/06/2015

Chapter 28

20/06/2015

Chapter 29

23/06/2015

Chapter 30

26/06/2015

Chapter 31

27/06/2015

Chapter 32

28/06/2015

Chapter 33

29/06/2015

Chapter 34

01/07/2015

Chapter 35

02/07/2015

Chapter 36

23/10/2015

Chapter 37

23/10/2015

Chapter 38

23/10/2015

Chapter 39

23/10/2015

Chapter 40

23/10/2015
Top