lose control ( light novel )
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

lose control ( light novel )

Thể Loại Truyện : Action

Ngày tạo: 27-11,2016

Ngày cập nhật: 27-11,2016 (5 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 138

Tóm tắt:

chuyện về thằn trẻ trâu và giấc mơ làm trùm trường . và vấn đề bạo lực học đường nan giải của học sinh việt nam hiện nay

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 5

27/11/2016

Chapter 4

27/11/2016

Chapter 3

27/11/2016

Chapter 2

27/11/2016

Chapter 1

27/11/2016
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

27/11/2016

Chapter 2

27/11/2016

Chapter 3

27/11/2016

Chapter 4

27/11/2016

Chapter 5

27/11/2016
Top