Love And Hate
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Love And Hate

Thể Loại Truyện : One Shot, Comedy

Ngày tạo: 21-10,2012

Ngày cập nhật: 21-10,2012 (1 - chap) - Full Bộ

Rate: 8

Số lần đọc: 124

Tóm tắt:

Bia... Bia... Tất cả chỉ là bia mà thôi.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 1

21/10/2012
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

21/10/2012
Top