Love Com Two
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Love Com Two

Thể Loại Truyện : Romance, School Life, Shoujo, Comedy

Ngày tạo: 28-08,2014

Ngày cập nhật: 28-08,2014 (2 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 165

Tóm tắt:

Phần tiếp theo của Love.com( lovely complex)

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 2

28/08/2014

Chapter 1

21/10/2012
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

21/10/2012

Chapter 2

28/08/2014
Top