LOVE/DEATH: Nicochuu
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

LOVE/DEATH: Nicochuu

Thể Loại Truyện : Romance, Other, Comedy

Ngày tạo: 27-11,2016

Ngày cập nhật: 15-01,2017 (6 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 7

Số lần đọc: 165

Tóm tắt:

Phần hai của LOVE/DEATH. Truyện về hai nữ sinh trông có vẻ hổ báo mà thực ra… đúng là hổ báo thật. Thôi xem đi là biết ấy mà. Enjoy~ (●´ω`●)

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 6

15/01/2017

Chapter 5

15/01/2017

Chapter 4

27/11/2016

Chapter 3

27/11/2016

Chapter 2

27/11/2016
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

27/11/2016

Chapter 2

27/11/2016

Chapter 3

27/11/2016

Chapter 4

27/11/2016

Chapter 5

15/01/2017

Chapter 6

15/01/2017
Top