Love & Dream
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Love & Dream

Thể Loại Truyện : Drama, Romance, School Life, Shoujo, Comedy

Ngày tạo: 28-07,2017

Ngày cập nhật: 28-07,2017 (2 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 6

Số lần đọc: 114

Tóm tắt:

Truyện hay không cần giới thiệu ^^

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 2

28/07/2017

Chapter 1

28/07/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

28/07/2017

Chapter 2

28/07/2017
Top