Love Live! – A-RISE no Tsubasa-sama wa Honoka-chan to Danshin Danshin Shitai Rashii (Doujinshi)
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Love Live! – A-RISE no Tsubasa-sama wa Honoka-chan to Danshin Danshin Shitai Rashii (Doujinshi)

Thể Loại Truyện : One Shot, Other

Ngày tạo: 27-11,2016

Ngày cập nhật: 28-11,2016 (1 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 107

Tóm tắt:

Một Doujinshi Oneshot của bộ Anime/manga LOVE LIVE! Là Yuri đó mà...

Xem Thêm
5 chap mới nhất

One shot

27/11/2016
Danh Sách Tập Truyện

One shot

27/11/2016
Top