Love Live - Nikuya no Nico-chan
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Love Live - Nikuya no Nico-chan

Thể Loại Truyện : One Shot, Other, Comedy

Ngày tạo: 09-06,2015

Ngày cập nhật: 09-06,2015 (1 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 151

Tóm tắt:

Một câu chuyện rất dễ thương giữa Nico-chan và Maki-chan

Xem Thêm
5 chap mới nhất

One shot

09/06/2015
Danh Sách Tập Truyện

One shot

09/06/2015
Top