Love Stage!!
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Love Stage!!

Thể Loại Truyện : Gender Bender, Romance, School Life, Other, Comedy

Ngày tạo: 17-03,2015

Ngày cập nhật: 17-03,2015 (21 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 673

Tóm tắt:

Một otaku sống trong một gia đình showbiz XD~

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 20

17/03/2015

Chapter 19.5

17/03/2015

Chapter 18

17/03/2015

Chapter 17

17/03/2015

Chapter 16

17/03/2015
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

17/03/2015

Chapter 2

17/03/2015

Chapter 3

17/03/2015

Chapter 4

17/03/2015

Chapter 5

17/03/2015

Chapter 6

17/03/2015

Chapter 7

17/03/2015

Chapter 8

17/03/2015

Chapter 9

17/03/2015

Chapter 10

17/03/2015

Chapter 11.1

17/03/2015

Chapter 11.2

17/03/2015

Chapter 11.5

17/03/2015

Chapter 12

17/03/2015

Chapter 13

17/03/2015

Chapter 15.5

17/03/2015

Chapter 16

17/03/2015

Chapter 17

17/03/2015

Chapter 18

17/03/2015

Chapter 19.5

17/03/2015

Chapter 20

17/03/2015
Top