Love Stage!! Dj - If Stage!!
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Love Stage!! Dj - If Stage!!

Thể Loại Truyện : Romance, Other, Comedy

Ngày tạo: 12-02,2015

Ngày cập nhật: 12-02,2015 (1 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 119

Tóm tắt:

Nếu như không phải là "Love Stage" thì sẽ như thế nào. Thì nó sẽ thế này đây: Shougo, Rei là bạn diễn 10 năm trc của Ryouma thì sẽ thế nào. Còn khi ở trong Shingeki no Love Stage? Và cả dàn harem?

Xem Thêm
5 chap mới nhất

One shot

12/02/2015
Danh Sách Tập Truyện

One shot

12/02/2015
Top