Love-X
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Love-X

Thể Loại Truyện : Comedy

Ngày tạo: 27-07,2017

Ngày cập nhật: 13-07,2018 (50 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 553

Tóm tắt:

"Dám luyến ái lập harem ở chốn học đường sao?" ~~ Một câu chuyện tình cảm học đường lãng mạn đón chờ bạn đọc

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 90

13/07/2018

Chapter 85

13/07/2018

Chapter 84

13/07/2018

Chapter 83

13/07/2018

Chapter 82

13/07/2018
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 33

27/07/2017

Chapter 34

27/07/2017

Chapter 35

27/07/2017

Chapter 36

27/07/2017

Chapter 37

27/07/2017

Chapter 38

27/07/2017

Chapter 39

27/07/2017

Chapter 40

27/07/2017

Chapter 41

21/02/2018

Chapter 42

21/02/2018

Chapter 43

21/02/2018

Chapter 44

21/02/2018

Chapter 45

21/02/2018

Chapter 46

21/02/2018

Chapter 47

21/02/2018

Chapter 48

21/02/2018

Chapter 49

21/02/2018

Chapter 50

21/02/2018

Chapter 51

21/02/2018

Chapter 52

21/02/2018

Chapter 53

21/02/2018

Chapter 54

21/02/2018

Chapter 55

21/02/2018

Chapter 56

21/02/2018

Chapter 57

21/02/2018

Chapter 58

21/02/2018

Chapter 59

21/02/2018

Chapter 60

21/02/2018

Chapter 61

21/02/2018

Chapter 62

21/02/2018

Chapter 63

21/02/2018

Chapter 64

21/02/2018

Chapter 69

09/05/2018

Chapter 70

09/05/2018

Chapter 71

09/05/2018

Chapter 72

09/05/2018

Chapter 73

09/05/2018

Chapter 74

09/05/2018

Chapter 75

09/05/2018

Chapter 76

09/06/2018
Top