Lovesick Dead
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Lovesick Dead

Thể Loại Truyện : Horror

Ngày tạo: 19-04,2011

Ngày cập nhật: 19-04,2011 (4 - chap) - Full Bộ

Rate: 8

Số lần đọc: 304

Tóm tắt:

Lovesick Dead

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 4

19/04/2011

Chapter 3

19/04/2011

Chapter 2

19/04/2011

Chapter 1

19/04/2011
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

19/04/2011

Chapter 2

19/04/2011

Chapter 3

19/04/2011

Chapter 4

19/04/2011
Top