Lovesick Dead Sequel: The White-Clothed Pretty Boy
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Lovesick Dead Sequel: The White-Clothed Pretty Boy

Thể Loại Truyện : Horror, Mystery, One Shot

Ngày tạo: 05-08,2013

Ngày cập nhật: 05-08,2013 (1 - chap) - Full Bộ

Rate: 8

Số lần đọc: 164

Tóm tắt:

Nếu bạn đã từng đọc Lovesick dead thì đừng bỏ qua oneshot Lovesick dead Sequel này nhé!

Xem Thêm
5 chap mới nhất

One shot

05/08/2013
Danh Sách Tập Truyện

One shot

05/08/2013
Top