Lovey Dovey
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Lovey Dovey

Thể Loại Truyện : Romance, School Life, Shoujo, Comedy

Ngày tạo: 21-10,2012

Ngày cập nhật: 21-10,2012 (6 - chap) - Full Bộ

Rate: 9

Số lần đọc: 285

Tóm tắt:

Update sau ...!

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 6

21/10/2012

Chapter 5

21/10/2012

Chapter 4

21/10/2012

Chapter 3

21/10/2012

Chapter 2

21/10/2012
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

21/10/2012

Chapter 2

21/10/2012

Chapter 3

21/10/2012

Chapter 4

21/10/2012

Chapter 5

21/10/2012

Chapter 6

21/10/2012
Top