Lục Tiểu Phụng - U Linh Sơn Trang
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Lục Tiểu Phụng - U Linh Sơn Trang

Thể Loại Truyện : Fantasy, Manhua, Martial Arts, Mature

Ngày tạo: 13-12,2012

Ngày cập nhật: 13-12,2012 (18 - chap) - Full Bộ

Rate: 8

Số lần đọc: 633

Tóm tắt:

Tứ Mi Mao Lục Tiểu Phụng, một nhân vật không xa lại cho những ai cho những ai từng đọc qua tác phẩm của Cổ Long, xoay quanh cuộc đời của nhân vật này sẽ như thế nào, mời các bạn thưởng thức.Translator: Kiết TườngEditor: tieupham263

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 18

13/12/2012

Chapter 17

13/12/2012

Chapter 16

13/12/2012

Chapter 15

13/12/2012

Chapter 14

13/12/2012
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

13/12/2012

Chapter 2

13/12/2012

Chapter 3

13/12/2012

Chapter 4

13/12/2012

Chapter 5

13/12/2012

Chapter 6

13/12/2012

Chapter 7

13/12/2012

Chapter 8

13/12/2012

Chapter 9

13/12/2012

Chapter 10

13/12/2012

Chapter 11

13/12/2012

Chapter 12

13/12/2012

Chapter 13

13/12/2012

Chapter 14

13/12/2012

Chapter 15

13/12/2012

Chapter 16

13/12/2012

Chapter 17

13/12/2012

Chapter 18

13/12/2012
Top